► Tìm kiếm
 

XÃ YÊN THẮNG

Ngày xuất bản: 07/05/2015 7:48:38 SA

 Diện tích đất tự nhiên: 14,36km2

Dân số: 4.248 người.

 

Cánh đồng lúa thôn Làng Già, xã Yên Thắng ngày nay (ảnh: Minh Tuấn)

Trước năm 1945, xã có tên gọi là Lâm Trường Hạ, thuộc Tổng Lâm Trường Hạ. Xã Lâm Trường Hạ thời trước khá rộng, gồm hầu hết xã Yên Thắng, thị trấn Yên Thế và xã Tân Lĩnh hiện nay. Phía Bắc giáp xã Thản Cù (Khánh Thiện), phía Nam giáp xã Liễu Đô, phía Tây giáp sông Chảy và phía Đông là xã Đà Dương. Địa hình tự nhiên phân bố thành 2 vùng rõ rệt:

Phía Đông, từ mốc giới xã Đà Dương đến khe Hin Trạng là bồn địa cánh đồng lúa Làng Già bao quanh bởi những dãy núi Làng Phạ, Khau Ngù, Khau Quân, Nậm Ngập. Cánh đồng Làng Già mầu mỡ, bằng phẳng; phía Đông có con ngòi Biệc (Bích Đà) chảy qua.

Phía Tây, từ khe Hin Trạng đến sông Chảy, tiêu biểu là cánh đồng Làng Sâng, chất đất mầu mỡ, phì nhiêu, có con ngòi Đại Cại chảy qua.

Tháng 7/1945, cách mạng thành công, Việt Minh đặt tên xã là Yên Thế gồm 2 thôn là Làng Già và Hin Lò. Thời điểm sau năm 1945, xã Yên Thế lập thành 6 thôn bản:

1- Thông Làng Già (là trung tâm xã)

2- Thôn Cốc Há

3- Thôn Làng Lò

4- Thôn Nà Khao

5- Thôn Làng Phạ

6- Trại Tản cư Sơn La (còn gọi là trại Thuận Yên - Sơn La) thuộc thôn Làng Phạ

Xã Yên Thế giai đoạn 1945 - 1950 là hậu cứ an toàn của huyện Lục Yên, là nơi cưu mang đồng bào các tỉnh Lào Cai, Sơn La, thêm đồng bào Thái Bình, Nam Định gặp hoạn nạn, thiên tai tản cư đến tái định cư. Là địa điểm đóng quân, huấn luyện chuẩn bị cho các mặt trận Lê Hồng Phong và Tây Bắc. Là địa điểm đặt bệnh viên tiền phương quân đội, là căn cứ sơ tán của Tỉnh ủy, UBKCHC tỉnh Lào Cai.

Năm 1949 - 1954, xã Yên Thế sáp nhập với xã Bộ Lĩnh thành lập xã Bắc Sơn. Địa bàn xã Bắc Sơn cơ bản là vị trí xã Lâm Trường Hạ trước đây. Sau cải cách ruộng đất năm 1954, xã Bắc Sơn lại tách ra thành 2 xã:

- Phía Tây là xã Tân Lĩnh, bao gồm đất xã Bộ Lĩnh cũ

- Phía Đông là xã Yên Thắng, bao gồm đất xã Yên Thế cũ, tiếp nhận thêm thôn Làng Thọc, thuộc xã Toàn Thắng.

Trước ngày thành lập thị trấn Yên Thế, xã Yên Thắng có 7 thôn:

1- Thôn Cốc Há

2- Thôn Thoóc Phưa

3- Thôn Hin Lò

4- Thôn Làng Già

5- Thôn Làng Thọc

6- Thôn Nà Khao

7- Thôn Làng Phạ

Tháng 2/1987, xã Yên Thắng chia thành hai đơn vị hành chính: xã Yên Thắng và thị trấn Yên Thế.

Xã Yên Thắng hiện tại có 8 thôn:

1- Thôn Đồng Cáy

2- Thôn Hin Lò

3- Thôn Làng Già

4- Thôn Làng Phạ

5-Thôn Làng Thọc

6- Thôn Thoi Xóa

7- Thôn Nà Khao (trung tâm xã)

8- Thôn Thâm Pồng

(Theo sách bước đầu tìm hiểu về tên làng cổ của huyện Lục Yên)

 

CÁC TIN LIÊN QUAN:

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập