► Tìm kiếm
 

XÃ VĨNH LẠC

Ngày xuất bản: 09/06/2015 7:03:39 SA

Diện tích tự nhiên: 22,40km2

Dân số: 4.410 người

 

Thế kỷ XIX chưa xuất hiện địa danh Vĩnh Lạc và Lịch Hạ, mà có thể lúc đó là xã Lạc Thượng, hoặc xã Dự Chương. Theo sách Tỉnh Yên Bái - một thế kỷ, xuất bản năm 2000 - trang 95, thì xã Vĩnh Lạc nằm trong tổng Lịch Hạ, hình thành vào đầu thế kỷ XX. Theo bút lục châu vụ Lục yên, thì từ năm Thành Thái nguyên niên (1896) đã xuất hiện xã Lịch Hạ thuộc tổng Lịch Hạ.

Nằm trên đất Làng Mường cổ, ngôi làng đậm nét truyền thống “gạo trắng, nước trong”, âm hưởng giọng nói uyển chuyển, tinh tế, chuẩn mực tiếng Tày Lục Yên. Thời sơ sử, tên xã có thể là xã Làng Mường (nhưng chưa tìm đủ cứ liệu).

Xã Vĩnh Lạc ngày nay, phía Tây Bắc giáp xã Liễu Đô, phía Tây Nam giáp xã Minh Tiến, phía Đông giáp xã Mường Lai và đất Tuyên Quang. Nằm trên lưu vực suối Bích Đà. Tổng quan địa hình rất đặc biệt, giữa làng nổi lên nhiều núi đá độc lập như những hòn non bộ giữa cánh đồng lúa nước. Nhân dân đã thân quen với cái tên thôn bản như: Làng Mác, Làng Mường, Làng Tả, Pù Thạo, Nặm Kiêu, Nà Bó, Nà Bon, Nà Uẩn, Bến Muỗm, Roong Men, Búng Lấm ( người ta truyền rằng Búng Lấm là vết vó ngựa Thánh Gióng đuổi giặc Ân qua đây). Bến Muỗm, tồn nghi một thời là điểm thương mại”Trên bến dưới thuyền”. Rằng, dưới lòng đất Bên Muỗm có một phố cổ xây bằng gạch ngói của một thời xa xưa.

Tháng 8/1945, Đội Tuyên truyền giải phóng quân vào xã tuyên truyền cách mạng, lý trưởng ngả theo, chuyển giao chính quyền cho Việt Minh bãi bỏ xã Lịch Hạ, thành lập xã mới đặt tên là xã Nguyên Lợi.

Ngày 28/3/1949 sáp nhập 2 xã Nguyên Lợi và xã Thái Hòa (trước cách mạng là xã Dự Vi) thành xã Kiến Thiết. Giai đoạn từ 1950 đến trước CCRĐ - 1954 xã Kiến Thiết sáp nhập tiếp xã Yên Phú (một phần xã Minh Tiến) thành xã Vinh Quang. Sau năm 1954, đổi tên trở lại xã Kiến Thiết. Ngày 03/4/1965, đổi tên xã Kiến Thiết thãnh xã Vĩnh Lạc.

Hiện nay, xã Vĩnh Lạc có 11 thôn, làng:

1- Yên Phú

2- Làng Tả

3- Yên Thịnh

4- Làng Mường

5- Bó Luông

6-Bến Muỗm

7- Pù Thạo

8-Vĩnh Đông

9- Loong Xe

10-Bó Mạ

11-Làng Mác

(Theo sách bước đầu tìm hiểu về tên làng cổ của huyện Lục Yên)

CÁC TIN LIÊN QUAN:

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập