► Tìm kiếm
 

Nội dung tìm kiếm:

Số/Ký hiệu văn bản Tiêu đề
Số ký hiệu Ngày phát hành Trích yếu Tải về
72/QĐ-UBND 22/01/2015 Quyết định về việc phê duyệt giảm tiền thuê đất theo Quyết định 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng CP, Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ Tải về
59/QĐ-UBND 20/01/2015 Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Yên Bái Tải về
25/2014/NQ-HĐND 12/12/2014 Nghị quyết về việc quy định việc thu nộp và tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Yên Bái Tải về
24/NQ-HĐND 12/12/2014 Nghị quyết về Chương trình ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015 Tải về
23/NQ-HĐND 12/12/2014 Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015 Tải về
22/2014/NQ-HĐND 12/12/2014 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013 Tải về
20/2014/NQ-HĐND 12/12/2014 Nghị quyết phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2015 Tải về
19/NQ-HĐND 12/12/2014 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 Tải về
18/2014/NQ-HĐND 12/12/2014 Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2015 – Nguồn vốn ngân sách địa phương Tải về
17/2014/NQ-HĐND 12/12/2014 Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 Tải về

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập