► Tìm kiếm
 

Nội dung tìm kiếm:

Số/Ký hiệu văn bản Tiêu đề
Số ký hiệu Ngày phát hành Trích yếu Tải về
02/2018/QĐ-UBND 11/12/2018 QĐ ban hành quy định bổ sung nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực chăn nuôi và thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật cho phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lục Yên Tải về
01/2018/QĐ-UBND 11/12/2018 QĐ ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Lục Yên Tải về
12/2017/QĐ-UBND 28/07/2017 QĐ ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Lục Yên Tải về
11/2017/QĐ-UBND 28/07/2017 QĐ ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lục Yên Tải về
10/2017/QĐ-UBND 28/07/2017 QĐ ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lục Yên Tải về
09/2017/QĐ-UBND 28/07/2017 QĐ ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lục Yên Tải về
08/2017/QĐ-UBND 28/07/2017 QĐ ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng GIáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên Tải về
07/2017/QĐ-UBND 28/07/2017 QĐ ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lục Yên Tải về
06/2017/QĐ-UBND 28/07/2017 QĐ ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Lục Yên Tải về
05/2017/QĐ-UBND 28/07/2017 QĐ ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Lục Yên Tải về
1-10 of 46<  1  2  3  4  5  >

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập