► Tìm kiếm
 
Quyết định số 3201/QĐ-UBND, ngày 20/9/2021 của UBND huyện Lục Yên V/v thu hồi đất theo đơn tự nguyện trả lại đất quy định tại Điều 65, Luật Đất đai năm 2013
Ngày xuất bản: 23/09/2021 6:53:00 CH

Văn bản khác:

 • Quyết định số 2123/QĐ-UBND, ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và cập nhật Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã được phê duyệt tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
 • Thông báo số 2777/TB-UBND, ngày 12/10/2021 của UBND huyện Lục Yên: Công bố Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và cập nhật Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã được phê duyệt tại Quyết định số 2123/QĐ-UBND, ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Yên Bái
 • Quyết định số 3221/QĐ-UBND, ngày 22/9/2021 của UBND huyện Lục Yên V/v thu hồi đất theo đơn tự nguyện trả lại đất quy định tại Điều 65, Luật Đất đai năm 2013
 • Quyết định số 3159/QĐ-UBND, ngày 14/9/2021 của UBND huyện Lục Yên V/v thu hồi đất của hộ gia đình Ông Hoàng Văn Tàu, thuộc mảnh đo đạc địa chính bản đồ địa chính thu hồi đất số 66-2020 để thực hiện công trình: Trường Mầm non Mường Lai. Địa điểm: Thôn 5, xã Mường Lai, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
 • Quyết định số 3158/QĐ-UBND, ngày 14/9/2021 của UBND huyện Lục Yên V/v thu hồi đất của hộ gia đình Ông Nông Đức Chiến, thuộc mảnh đo đạc địa chính bản đồ địa chính thu hồi đất số 66-2020 để thực hiện công trình: Trường Mầm non Mường Lai. Địa điểm: Thôn 5, xã Mường Lai, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
 • 1-5 of 690<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Bản đồ Huyện Lục Yên

  Thư viện Video

  Lượt truy cập