► Tìm kiếm
 

Tài nguyên rừng


Ngày xuất bản: 02/02/2015 9:58:27 SA
Lượt đọc: 2138

 

Trước đây, ở Lục Yên diện tích rừng tự nhiên khá rộng với nhiều loại gỗ quí như lát hoa, sến, táu, chò chỉ...và bạt ngàn tre nứa. Thú quí có hổ, gấu, lợn rừng, cầy hương, nai, hoẵng...Nhưng do phá rừng làm nương rẫy và khai thác khá ồ ạt, kéo dài dẫn đến diện tích rừng bị giảm mạnh. Một số loài thú quý không còn. Diện tích rừng tự nhiên hiện nay chỉ còn 18.315 ha, diện tích rừng sản xuất là 3.042 ha, rừng phòng hộ là 15.273 ha. Rừng và tài nguyên rừng một trong những thế mạnh của huyện.

http://lucyen.yenbai.gov.vn/ContentFiles/FCKEditor/admin/image/images/R%E1%BB%ABng%20T%C3%A2n%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng%20L%E1%BB%A5c%20Y%C3%AAn.jpg

( Ảnh minh họa: Rừng nguyên sinh Tân Phượng)

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập