► Tìm kiếm
 

Nông - Lâm nghiệp huyện Lục Yên


Ngày xuất bản: 30/01/2015 2:32:02 SA
Lượt đọc: 2672

Đất sản xuất nông nghiệp là 9.826,35 ha trong đó đất thâm canh lúa trên 3.300ha/vụ với vùng thâm canh lúa chất lượng cao như Mường Lai, Minh Xuân, Liễu Đô, Vĩnh Lạc; đất trông cây công nghiệp ngắn ngày trên 2.000 ha còn lại là đất trồng rau màu các loại.

Đất lâm nghiệp là 59.417,33 ha hàng năm trồng mới từ 1.500 đến 2.000 ha. Diện tích che phủ rừng trên 70% 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập