► Tìm kiếm
 

Tài nguyên nước


Ngày xuất bản: 02/02/2015 9:51:21 SA
Lượt đọc: 2348

 

 Chế độ thủy văn của huyện khá phong phú nhờ hệ thống sông, suối, ngòi phân bổ đều, nguồn nước dồi dào phục vụ nhu cầu đời sống sinh hoạt và nhiều ngành kinh tế quốc dân, có tiềm năng thủy lợi, thủy điện. Nguồn nước tự nhiên của huyện phong phú, có 6,6% diện tích tự nhiên là mặt nước cung cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất và phát triển nghề thủy sản. Tuy nhiên, về mùa mưa lũ, khi mưa lớn, đột ngột thường xảy ra lũ cục bộ vài nơi, gây trở ngại cho đời sống và sản xuất của địa phương.  

http://lucyen.yenbai.gov.vn/ContentFiles/FCKEditor/admin/image/images/L%E1%BB%A5c%20Y%C3%AAn%20c%C3%B3%20ngu%E1%BB%93n%20t%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20d%E1%BB%93i%20d%C3%A0o.jpg

(Ảnh minh họa: Thủy lợi liên hồ Từ Hiếu - Mường Lai)

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập