► Tìm kiếm
 

Quyết định phê duyệt đề án phát triển kinh tế - xã hội các xã có tiềm năng phát triển công nghiệp khai khoáng trên địa bàn huyện Lục Yên, giai đoạn 2017-2020; định hướng đến năm 2025


Ngày xuất bản: 16/04/2019 2:20:00 CH
Lượt đọc: 675

Tệp đính kèm: Tải về

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập