► Tìm kiếm
 

Lục Yên tập huấn quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015


Ngày xuất bản: 19/07/2021 3:37:00 CH
Lượt đọc: 100

TTTĐT - Ngày 19/7, UBND huyện Lục Yên phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ Yên Bái tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức hệ thống quản lý chất lượng, phương pháp xây dựng, áp dụng và duy trì theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho các chuyên viên phụ trách ISO các cơ quan chuyên môn của huyện, lãnh đạo UBND xã và công chức phụ trách ISO các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Quang cảnh lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được giới thiệu những kiến thức chung về TCVN ISO 9001:2015. Hướng dẫn kỹ năng chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 bao gồm các bước: Lập kế hoạch nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản mới; đánh giá và phân tích thực trạng của hệ thống ISO hiện tại; đào tạo, phổ biến về tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong tổ chức hành chính nhà nước; thực hiện công bố, đăng ký chứng nhận đối với hệ thống quản lý chất lượng.

Các đại biểu tham gia tập huấn

Từ việc áp dụng ISO 9001:2015 nhằm từng bước cải tiến và đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính; tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức nhất là lãnh đạo quản lý dễ dàng điều hành, kiểm soát quá trình giải quyết công việc, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực thi công vụ./.

                                                                                                                                                                                               Khắc Điệp

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập