► Tìm kiếm
 

Lục Yên: Bàn giải pháp thực hiện chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã


Ngày xuất bản: 19/07/2021 5:04:00 CH
Lượt đọc: 152

TTTĐT - Sáng ngày 19/7, UBND huyện Lục Yên tổ chức hội nghị nhằm đánh giá kết quả và bàn giải pháp thực hiện chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể hợp tác xã năm 2021 trên địa bàn.

Đồng chí Đinh Khắc Yên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Cùng với việc đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác duy trì và phát triển hoạt động thì huyện Lục Yên cũng đặc biệt quan tâm tới thành lập mới các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ hợp tác. Trong năm 2021, huyện Lục Yên phấn đấu thành lập mới 25 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã và 130 tổ hợp tác.

Xác định đây là một trong những chỉ tiêu khó do vậy Phòng Tài chính - Kế hoạch đã phối hợp với Chi cục thuế bàn các giải pháp triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu năm, tham mưu UBND huyện ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc để triển khai thực hiện.

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch phát biểu

Lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Lục Yên phát biểu đưa ra các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tác động đến tâm lý của những hộ, cá nhân có kế hoạch thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp. Chính vì vậy, đến nay toàn huyện Lục Yên mới thành lập được 6/25 doanh nghiệp, đạt 24% kế hoạch; thành lập mới được 3/10 hợp tác xã, bằng 30% kế hoạch; thành lập được 75 tổ hợp tác, đạt trên 57% kế hoạch.

Đồng chí Đinh Khắc Yên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận

Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể hợp tác xã năm 2021 trên địa bàn, những tháng cuối năm huyện Lục Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các hộ, cá nhân hiểu rõ hơn về lợi ích khi thành lập HTX, DN trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cấp ủy, chính quyền địa phương nhận thức sâu sắc việc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đối với việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương để từ đó có sự quan tâm, triển khai thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. Tăng cường công tác phối hợp giữa các xã, thị trấn, các đoàn thể với ngành Thuế, Tài chính kế hoạch để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Tiến hành rà soát các hộ sản xuất kinh doanh cá thể có quy mô và doanh thu lớn để vận động chuyển đổi hoạt động sang loại hình doanh nghiệp, đồng thời hướng dẫn lập hồ sơ, gửi các sở, ngành của tỉnh đối với các doanh nghiệp thành lập mới đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ, nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho việc phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn./

Duy Khánh

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập