► Tìm kiếm
 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp


Ngày xuất bản: 21/01/2021 2:44:00 CH
Lượt đọc: 186

 TTTĐT - Sáng ngày 21/1, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 63 điểm cầu tỉnh, thành phố trong cả nước. Hội nghị do Bộ Chính trị chủ trì, với sự tham gia của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam.

 

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị, tại điểm cầu Lục Yên có các đồng chí Hoàng Hữu Độ - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Hoàng Kim Trọng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đinh Khắc Yên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện uỷ, Cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại Điểm cầu Lục Yên

 

 

 

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện rất quan trọng, diễn ra ngay sau thành công của Hội nghị lần thứ 15 của Ban Chấp hành Trung ương, nhằm quán triệt và triển khai thi hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, kế hoạch triển khai các thông báo, hướng dẫn về công tác bầu cử.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cả nước ta ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trong thời kỳ mới.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

 

Các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên vừa qua đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, đánh giá sâu sắc những thành tựu, kết quả nổi bật của Việt Nam trong suốt 14 nhiệm kỳ vừa qua, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nhân dân. Cùng với sự kiện Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử lần này là cuộc vận động chính trị và đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. “Đây là cơ hội để chúng ta thực hiện quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc lựa chọn, bầu ra các đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nêu rõ, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Trung ương MTTQ Việt Nam đã xác định cuộc bầu cử lần này là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong năm 2021. Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020, trong đó yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đoàn kết, thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành một cách thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Chính phủ, Ủy ban TVQH, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ngành, các cấp và địa phương cũng đã khẩn trương triển khai công tác bầu cử theo đúng yêu cầu, quy định...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân. Trong quá trình này, cần chú trọng quán triệt thật tốt những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những chủ trương, chính sách lớn mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó có Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, trong sạch, vững mạnh, nhất là trong công tác cán bộ, chọn những cán bộ xứng đáng để Nhân dân bầu ra được những đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thật sự xứng đáng, có đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, góp phần tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng, trong đó có Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và tầm nhìn đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phổ biến Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Trương Hòa Bình giới thiệu Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Phạm Minh Chính giới thiệu những điểm mới trong Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW, ngày 20/01/2021, về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn trình bày hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc giới thiệu Kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và giới thiệu thêm về bầu cử.   

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Hội nghị đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã thống nhất cao về các nội dung liên quan đến công tác bầu cử. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tổ chức quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết liên quan tới công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng và các quy định về bầu cử. Đề cao và phát huy quyền tự chủ, trách nhiệm của công dân đối với công tác bầu cử. Tiến hành ứng cử, hiệp thương lựa chọn, thành lập ủy ban bầu cử địa phương; lựa chọn ra những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp diễn ra trong không khí khẩn trương; trong phạm vi rộng khắp toàn quốc. Do vậy, cần tập trung sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để triển khai bầu cử đúng quy định...

                                                         Thu Trang

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập