► Tìm kiếm
 

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 5 (mở rộng)


Ngày xuất bản: 20/01/2021 7:18:00 CH
Lượt đọc: 208

TTTĐT - Chiều ngày 20/01, BCH Đảng bộ huyện Lục Yên tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Hoàng Hữu Độ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Hoàng Kim Trọng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đinh Khắc Yên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 và tình hình thiên tai diễn biến bất thường, nhưng với tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo và sự vào cuộc quyết tâm của của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, qua đó đã đạt được những kết quả tích cực: 41/41 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết, trong đó có 23 chỉ tiêu vượt (19 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, 04 chỉ tiêu về xây dựng Đảng) và 18 chỉ tiêu đạt (18 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội).

Hoàn thành 36/36 chỉ tiêu theo Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy, trong đó có 25 chỉ tiêu vượt, 11 chỉ tiêu đạt kế hoạch. 

 

Đồng chí Hoàng Kim Trọng - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Kinh tế - xã hội của huyện cơ bản ổn định; thực hiện đạt và vượt 37/37 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, môi trường, nhiều chỉ tiêu vượt và tăng cao so với năm 2019 (Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 59.892 tấn, vượt 3,9% chỉ tiêu nghị quyết, tăng 2.129 tấn so với năm 2019; sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 10.319 tấn, bằng 132,8% chỉ tiêu nghị quyết; tạo việc làm mới cho 2.886 người, vượt 3,1% chỉ tiêu nghị quyết, tăng 0,5% so với năm 2019...). Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo với sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, đã trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ; trong năm 2020 có 19 thôn được công nhận thôn nông thôn mới và thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, toàn huyện có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được chú trọng, nhất là dịch bệnh tả lợn Châu Phi. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân xây dựng cơ bản; thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn, trong năm 2020 thu ngân sách trên địa bàn đạt 263,6 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

Các đại biểu dự hội nghị

Hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Chủ động, quyết liệt triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các chính sách an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,34% so với năm 2019, vượt chỉ tiêu nghị quyết; việc hỗ trợ làm nhà ở cho người có công với cách mạnh và hộ nghèo được thực hiện đồng bộ, hoàn thành đúng tiến độ. Trong năm 2020, huyện Lục Yên đã thực hiện tốt Nghị quyết số 18 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Trong năm đã có 160 nhà được hỗ trợ (trong đó 126 nhà làm mới, 34 nhà sửa chữa) với tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ là 5,78 tỷ đồng. Ngoài ra huyện đã vận động, huy động các nguồn lực xã hội hóa làm mới thêm 10 nhà, sửa chữa 02 nhà với tổng kinh phí hỗ trợ là 499 triệu đồng. Công tác phòng, chống cháy nhà, đuối nước được triển khai quyết liệt, sâu rộng, hiệu quả. Chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được nâng lên. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo nội dung, yêu cầu theo kế hoạch đề ra, tạo niềm tin và khí thế mới trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; tập trung xây dựng quy chế làm việc, chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 để triển khai thực hiện; kịp thời kiện toàn, bố trí, sắp xếp các chức danh lãnh đạo sau đại hội đảm bảo lãnh đạo các nhiệm vụ của địa phương; tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong năm 2020, Đảng bộ huyện đã kết nạp 139 đảng viên mới, vượt 39% chỉ tiêu nghị quyết.

Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền sâu sát, kịp thời. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể có nhiều đổi mới, hiệu quả, thiết thực, chất lượng được nâng lên. Phong trào Ngày cùng dân được triển khai thực hiện thường xuyên, sâu rộng, qua đó tạo mối gắn kết chặt chẽ giữa cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, những kết quả toàn diện đã đạt được trong năm 2021 sẽ là động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ  2020-2025.

Đảng bộ huyện xác định mục tiêu tổng quát đó là: Triển khai thực hiện hiệu quả phương châm thực hiện của Tỉnh ủy “Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả”, chủ đề công tác năm 2021 "Khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đi vào cuộc sống; chủ động phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19; tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” và phương châm hành động năm 2021 của Đảng bộ huyện “Đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, quyết liệt, hiệu quả”.

Khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của huyện cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm phát triển hợp lý và bền vững phù hợp với định hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. Phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Nâng cao hiệu quả công tác văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; đổi mới phương thức, tác phong, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Thực hiện hiệu quả 41 chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường và xây dựng Đảng được xác định trong Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, Đảng bộ huyện xác định 07 nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực

Triển khai thực hiện hiệu quả 03 khâu đột phá chiến lược của tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương: Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách nhằm huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, thiết thực nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Huy động mọi nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông.

Khai thác các tiềm năng, thế mạnh của huyện trong phát triển kinh tế. Thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Phát triển thương mại, dịch vụ đáp ứng nhu cầu nhân dân. Khơi dậy và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, xây dựng con người Lục Yên “Thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, tạo sức mạnh nội sinh cho thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và hiệu quả sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, sinh thái nông thôn. Củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đúng đầu đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị BCH Đảng bộ huyện đã thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch huyện Lục Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Lãnh đạo xã Tân Lĩnh tham gia thảo luận

Tại hội nghị, BCH đảng bộ huyện đã giành nhiều thời gian để các địa phương, các ngành tập trung thảo luận đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2020, đề xuất các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ năm 2021. Đặc biệt tập trung vào các giải pháp phát triển du lịch huyện Lục Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách năm 2021...

Đồng chí Hoàng Hữu Độ - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Hữu Độ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy cảm ơn sự nỗ lực cố gắng của các ngành, cấp ủy, chính quyền, cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện đã tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020. Lục Yên vinh dự được xếp ở mức 2 về những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đồng chí bám sát phương châm hành động và chủ đề của năm 2021, phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao; tập trung vào các nội dung trọng tâm sau: 

Một là, tiếp tục lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn. 

Hai là, Khẩn trương quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của BCH Đảng bộ huyện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, quyết liệt, hiệu quả”. Cấp ủy, chính quyền, các ngành, các địa phương bám sát và cụ thể hóa Kế hoạch số 15-KH/HU ngày 25/12/2021 thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2021 của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 (yêu cầu xong trước ngày 30/01/2021). Quan tâm triển khai đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu năm, nhất là những chỉ tiêu khó. Tinh thần là phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu theo kế hoạch, khuyến khích phấn đấu ở mức cao hơn. Riêng nhiệm vụ vận động nhân dân mở rộng đường, các địa phương khảo sát, đăng ký thực hiện đồng loạt sau Rằm tháng Giêng, Tết nguyên đán Tân Sửu.

Ba là, chuẩn bị thật tốt các điều kiện, triển khai các bước theo đúng quy định của pháp luật và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị thật tốt phương án nhân sự; lựa chọn những người thật sự xứng đáng, có đức, có tài, có năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, để đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, nhất là đối với các chức danh lãnh đạo các cấp, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với nhân sự cấp ủy. 

Bốn là, Quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo các chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định, thường xuyên nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân vui xuân đón Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm theo đúng tinh thần Chỉ thị số 48 của Ban Bí thư và Chỉ thị của Ban Thường vụ huyện ủy. Triển khai đồng bộ, đảm bảo ý nghĩa kế hoạch của UBND huyện về tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Năm là, chỉ đạo, triển khai các biện pháp  bảo đảm tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng cũng như các sự kiện chính trị quan trọng  trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021”.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề nghị các đồng chí ủy viên BCH, các đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo cùng với toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

                                                                                                                                                                                                                                   Thu Trang - Khắc Điệp

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập