► Tìm kiếm
 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 13 (mở rộng)


Ngày xuất bản: 07/10/2022 1:35:00 CH
Lượt đọc: 274

 TTTĐT - Sáng ngày 07/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 13 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 và quyết định các nội dung theo thẩm quyền. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Hoàng Hữu Độ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Kim Trọng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Hoàng Hữu Độ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Kim Trọng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị

Đại biểu dự hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp (trong những tháng đầu của năm 2022) tác động tiêu cực tới nhiều mặt của đời sống xã hội. Song, với tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo cùng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong huyện, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đảm bảo tiến độ, chất lượng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Công tác cán bộ được quan tâm chú trọng, tiếp tục bố trí, sắp xếp cán bộ đảm bảo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ; công tác kết nạp đảng viên được triển khai thực hiện quyết liệt và thường xuyên, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Xây dựng và triển khai nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Năm dân vận chính quyền” 2022. Hoạt động của chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể có nhiều đổi mới, hiệu quả. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM khóa XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đại hội Hội Cựu chiến binh khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, toàn huyện có 66 công trình và 123 phần việc thiết thực, có ý nghĩa chào mừng 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Lục Yên.

Đồng chí Hoàng Kim Trọng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

 

Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ được xác định tại Kế hoạch số 69 ngày 12/12/2021 của Huyện ủy thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU của Tỉnh ủy, đến hết tháng 9/2022 có 28/41 chỉ tiêu đánh giá được tiến độ, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ năm 2021, như: Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 100,3% chỉ tiêu nghị quyết, tăng 18,8% so với cùng kỳ; trồng rừng đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết, số lượt khách du lịch đến huyện đạt 84,6%, tăng 83,1% so với cùng kỳ năm 2021; doanh thu từ du lịch đạt 85,9% chỉ tiêu nghị quyết, tăng 74,2% so với cùng kỳ năm 2021...

Sản xuất nông, lâm nghiệp được đảm bảo, các mô hình, dự án hỗ trợ sản xuất được quan tâm triển khai thực hiện. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (theo giá so sánh 2010) 9 tháng đầu năm đạt 880 tỷ đồng, đạt 82,2% chỉ tiêu nghị quyết, bằng 89,9% so với cùng kỳ năm 2021. Đến hết tháng 9/2022, huyện Lục Yên có 2/3 sản phẩm đã được công nhận đạt chuẩn 3 OCOP 3 sao. Về xây dựng nông thôn mới, đến nay, trên địa bàn huyện có 9 xã được công nhận nông thôn mới; số tiêu chí bình quân đạt 9,47 tiêu chí/xã. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã từng bước khôi phục phát triển trở lại. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 1.782 tỷ đồng, bằng 76,5% chỉ tiêu nghị quyết, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2021. Thương mại - dịch vụ từng bước đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường. Thu ngân sách đạt trên 222 tỷ đồng (đạt 74,7% dự toán tỉnh giao, đạt 72,9% chỉ tiêu nghị quyết).

Công tác văn hóa, thông tin, thể thao được tăng cường; ngành giáo dục và đào tạo đang triển khai tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, đảm bảo việc khám, chữa bệnh cho nhân dân; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, không để xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng; công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính được đẩy mạnh; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được duy trì thường xuyên; tình hình an ninh chi, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững và ổn định.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện đã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cấp uỷ cơ sở đẩy mạnh công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao, trong 9 tháng đầu năm, kết nạp vào Đảng 170 quần chúng ưu tú, đạt 85% kế hoạch. Chỉ đạo rà soát, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó có 214 mô hình tập thể, 100 mô hình cá nhân đăng ký xây dựng mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác.

Đồng chí Đoàn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

 

Tại hội nghị, đã thông qua Tờ trình của UBND huyện về việc xin ý kiến vào nội dung dự thảo Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Lục Yên giai đoạn 2022 – 2025 và xin ý kiến vào nội dung dự thảo Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Lục Yên giai đoạn 2022 - 2025. Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc đề nghị ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 116 ngày 30/8/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Tờ trình về việc đề nghị ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 117 ngày 30/8/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tờ trình về việc đề nghị ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 118 ngày 30/8/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc đề nghị ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 121 ngày 31/8/2022  của Tỉnh ủy Yên Bái triển khai thực hiện Kết luận số 36 ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Yên Bái. Tờ trình về việc ban hành Kế hoạch khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra trong Thông báo số 129, ngày 20/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tờ trình số 129 ngày 05/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Lãnh đạo xã An Phú phát biểu thảo luận

Lãnh đạo xã Khánh Thiện phát biểu thảo luận

Lãnh đạo thị trấn Yên Thế phát biểu tại hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận tham gia ý kiến vào các nội dung, các văn bản trình hội nghị. Trong đó, đánh giá khái quát những kết quả nổi bật đã đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 và tiến độ thực hiện Kế hoạch số 69 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy; chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả của đơn vị, địa phương; tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 của cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, đề xuất các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 về Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh; tham gia và cho ý kiến vào các tờ trình của BTV Huyện ủy, UBND huyện tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Hữu Độ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của Cấp uỷ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện đã góp phần vào những kết quả tiêu biểu của huyện đạt được từ đầu năm đến nay, đồng thời biểu dương một số đơn vị, địa phương nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện.

 

Đồng chí Hoàng Hữu Độ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

 

 

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2022; tiếp tục sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, phối hợp nhịp nhàng để giải quyết những khó khăn, vướng mắc; tiếp tục đổi mới, sáng tạo; các đơn vị, cơ quan, địa phương rà soát, kiểm tra, đánh giá các chỉ tiêu, đặc biệt những chỉ tiêu khó, đạt thấp từ đó đề ra các giải pháp cụ thể; tiếp tục thực hiện công tác rà soát, sắp xếp cán bộ, tiến tới 100% cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương; tiếp tục quan tâm thực hiện công tác kiểm tra - giám sát, lưu ý trong việc thực hiện quy chế làm việc, thực hiện chế độ chính sách, chi tiêu ngân sách đảm bảo đúng, đủ, kịp thời; tiếp tục đoàn kết, xây dựng hình ảnh con người Lục Yên "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập"; duy trì và nhân rộng các phong trào thi đua; thực hiện các chính sách an sinh xã hội; chú trọng thực hiện Nghị quyết về phát triển du lịch, tổ chức các lễ hội; củng cố quốc phòng; tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

 Duy Khánh + Thu Trang

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập