► Tìm kiếm
 

 

UBND HUYỆN LỤC YÊN  

 

 UBND huyện Lục Yên khoá XXI   - Nhiệm kỳ 2021-2026

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số điện thoại

1

 Đinh Khắc Yên

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện


2

 Đoàn Ngọc Tuấn

Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện


3

 Nông Thu Hà

Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

  

 

Ủy viên UBND huyện Lục Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức vụ, đơn vị công tác

 

Số điện thoại

1 Phạm Ngọc Thạch Trưởng phòng Tư pháp  
2 Nguyễn Thành Phương Trưởng Công an huyện  
3 Hoàng Thị Thanh Vân Chánh Thanh tra huyện  

 

4

 

 

Nguyễn Thị Mai Thức

 

 Trưởng Phòng Nội vụ


5 Nguyễn Thái Hoàng Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện

6

Dư Mạnh Cường

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

7

Trần Quốc Tuấn

Trưởng Phòng NN và PTNT  

 8

 

 Nguyễn Ngọc Sơn

 

Trưởng Phòng TN và MT

 

9 Phùng Trung Hải Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện  
10 Nguyễn Xuân Quang Trưởng phòng GD - ĐT  
11 Nguyễn Viết Giang Trưởng phòng dân tộc  

12 

 

 

 Uỷ ban nhân dân huyện do Hội đồng nhân dân huyện bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.

Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở

>> Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân huyện

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập