► Tìm kiếm
 

 

UBND HUYỆN LỤC YÊN  

 

 UBND huyện Lục Yên khoá XXI   - Nhiệm kỳ 2021-2026

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số điện thoại

1

 Đinh Khắc Yên

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện


2

 Đoàn Ngọc Tuấn

Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện


3

 Nông Thu Hà

Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

  

Ủy viên UBND huyện Lục Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số điện thoại

1

 Nguyễn Thu Hương

Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ


2

 Bùi Việt Hùng

Trưởng Công an huyện

 

3

 Nguyễn Thái Hoàng

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện  

 4

 Dư Mạnh Cường

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

 

5 Trần Quốc Tuấn Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
6 Nguyễn Ngọc Sơn Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường  
7  Hoàng Văn Thảo Trưởng phòng Y tế  
8  Hoàng Thị Thủy  Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  
9  Phùng Trung Hải Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin  
10  Nguyễn Thị Mai Thức Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ  
11   Nguyễn Xuân Quang  Trưởng phòng GD - ĐT  
12  Nguyễn Viết Giang  Trưởng phòng Dân tộc  
13  Hà Hải Huỳnh  Trưởng phòng Tư pháp  

 

 Uỷ ban nhân dân huyện do Hội đồng nhân dân huyện bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.

Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở

>> Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân huyện

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập