► Tìm kiếm
 

 

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA

 

 

Thông tin chung

Địa chỉ

Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

Điện thoại

02163.845 306

Email

 

 

Tổ chức bộ máy

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Nguyễn Khắc Thắng

 Giám đốc  

 

2

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

 

 

 

 

 

 

Chức năng, nhiệm vụ                    

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện có chức năng: Tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền; tổ chức các hoạt động văn tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; phát triển sự nghiệp truyền thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao và du lịch.

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập