► Tìm kiếm
 

 

 

THÔNG TIN XÃ YÊN THẮNG

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Xã Yên Thắng – Huyện Lục Yên

Điện thoại

02163.845.363

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Stt

Họ va tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Thường trực

 

02163.845.363

2 Lý Đạt Lam - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã  

3

 

Nguyễn Quang Thuần

 

 

- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

 

4

Mông Ngọc Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND  

 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập