► Tìm kiếm
 

 

THÔNG TIN XÃ VĨNH LẠC

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 

Điện thoại

02163.846.116

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ va tên


Chức vụ

Điện thoại

1

Lự Kim Vy

- Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã


2

Hoàng Văn Tập

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã


3

 

Nguyễn Văn Tình

- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã


 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập