► Tìm kiếm
 

  

THÔNG TIN XÃ TRUNG TÂM

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Xã Trung Tâm – Huyện Lục Yên

Điện thoại

0216.3843.383

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ va tên

Chức vụ

Điện thoại

2

Lý Văn Quy

- Bí thư Đảng ủy

 

3

Hoàng Tuấn Sơn

 

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

 

4

La Quang Huy

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

 

 

>> Thông tin giá đất

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập