► Tìm kiếm
 

 

 

 

THÔNG TIN XÃ TRÚC LÂU

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Xã Trúc Lâu – Huyện Lục Yên

Điện thoại

02163.842.133

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

STT

Họ va tên

 

Chức vụ

 

Điện thoại

1

Thường trực

 

02163.842.133

2

 

Đỗ Xuân Tiến

- Bí thư Đảng ủy


3

Lương Chung Mức

- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND  
4 Phạm Minh Phong - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND  

 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập