► Tìm kiếm
 

 

 

 

 

THÔNG TIN XÃ TÔ MẬU

 

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Xã Tô Mậu – Huyện Lục Yên

Điện thoại

0216.3740.198

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

STT

Họ va tên

 

 

Chức vụ

 

 

Điện thoại

1

Thường trực

 

0216.3740.198

2

Nguyễn Kim Ba

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã


3

Hoàng Quốc Việt 

- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã


 

4

Hoàng Văn Hóa - Phó Bí thư Đảng ủy xã 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập