► Tìm kiếm
 

 

 THÔNG TIN XÃ TÂN PHƯỢNG

 

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Xã Tân Phượng – Huyện Lục Yên

Điện thoại

0216.3463.655

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

STT

Họ va tên

 

 

Chức vụ

 

 

Điện thoại

1

Thường trực

 

0216.3463.655

2

 

Triệu Văn Nhơn

 - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã

 

3

Triệu Văn Lý

 - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

 

4

Triệu Tiến Tiên

 -  Chủ tịch UBND xã

 

 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập