► Tìm kiếm
 

 

 

 

 

THÔNG TIN XÃ TÂN LĨNH

 

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Xã Tân Lĩnh – Huyện Lục Yên

Điện thoại

0216.3740.023

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ va tên

 

 

Chức vụ

 

 

Điện thoại

1

Thường trực

 

0216.3740.023

2

Hoàng Thị Thanh Vân

- Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

 
3 Hoàng Minh Chuyên - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập