► Tìm kiếm
 

 

 

 

 

THÔNG TIN XÃ TÂN LẬP

 

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Xã Tân Lập – Huyện Lục Yên

Điện thoại

0216.3846.305

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

STT

Họ va tên

 

 

Chức vụ

 

 

Điện thoại

1

Thường trực

 

0216.3846.305

2

 Hoàng Quang Hòa

 - Bí thư Đảng ủy xã  

3

 

Triệu Quốc Kiệm

- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã


4

 

Nguyễn Kim Phản

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã


 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập