► Tìm kiếm
 

  

THÔNG TIN XÃ PHÚC LỢI

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Xã Phúc Lợi – Huyện Lục Yên

Điện thoại

0216.3843.223

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Stt

Họ va tên


Chức vụ

Điện thoại

1

Thường trực


 

0216.3843.223

2

Phùng Thị Loan

- Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy 

 

3

Nguyễn Thị Quây

- Phó chủ tịch HĐND

 

4

Lương Hồng Ngoan

- Phó Chủ tịch UBND

 

6 Thiều Văn Chạn - Phó Chủ tịch UBND  

 

>> Thông tin giá đất 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập