► Tìm kiếm
 

 

 

 

THÔNG TIN XÃ PHAN THANH

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 

Điện thoại

02163.847.607

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ va tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Thường trực

 

 

 

02163.847.607

2

 

Hoàng Liên Hiệp

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã


3

 

Vi Văn Phú 

 

 

- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã


4

Hoàng Thị Nhung

- Chủ tịch HĐND xã


 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập