► Tìm kiếm
 

 

 

 

THÔNG TIN XÃ MƯỜNG LAI

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 

Điện thoại

02163.845.123

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ va tên

 

 

Chức vụ

 

 

Điện thoại

1

Triệu Văn Huấn

- Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã


2 Triệu Văn Thuộc  - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

 

 

3

Hoàng Văn Mới

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã


Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập