► Tìm kiếm
 

 

  

THÔNG TIN XÃ MINH XUÂN

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Xã Minh Xuân – Huyện Lục Yên

Điện thoại

02163.845.756

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ va tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Thường trực

 

02163.845.756

2

Nguyễn Nguyên Đúng

- Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã


3

Hoàng Khánh Huề

- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã

 

4

Nguyễn Thị Hưng

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã


 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập