► Tìm kiếm
 

 

 

 

THÔNG TIN XÃ MINH TIẾN

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 

Điện thoại

02163.848.070

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ va tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Triệu Ngọc Đương

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã


2

Triệu Quang Hải 

- Phó Bí thư Đảng ủy xã


3

Cam Văn Phố

 

 

- Chủ tịch HĐND xã


 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập