► Tìm kiếm
 

 

 

THÔNG TIN XÃ MINH CHUẨN

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Xã Minh Chuẩn – Huyện Lục Yên

Điện thoại

0216.3212.827

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ va tên

 

Chức vụ

 

Điện thoại

1

Thường trực

 

0216.3212.827

2

Nguyễn Bá Duy

 - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

 

3

Nguyễn Thị Lệ

 - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã

 

4

Đào Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã


 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập