► Tìm kiếm
 

 

 

THÔNG TIN XÃ MAI SƠN

 

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Xã Mai Sơn – Huyện Lục Yên

Điện thoại

02163.845.679

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ va tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Thường trực

 

02163.845.678

2 Hoàng Trung Chinh - Huyện ủy viên, Bí Thư Đảng ủy xã  

3

Nông Thanh Trì

- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã


4 Âu Văn Tình - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã


 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập