► Tìm kiếm
 

 

 

THÔNG TIN XÃ LIỄU ĐÔ 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 

Điện thoại

02163.845.549

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ va tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Dương Ngọc Thạch

- Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã


2

Mông Văn Hoạt - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

3

Nguyễn Cao Cảnh

- Chủ tịch UBND


 

 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập