► Tìm kiếm
 

 

 

THÔNG TIN XÃ LÂM THƯỢNG

 

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Xã Lâm Thượng – Huyện Lục Yên

Điện thoại

0216.3845.545

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ va tên

 

 

Chức vụ

 

 

Điện thoại

1

Thường trực

 

0216.3845.545

2

 

Nông Mạnh Tường

- Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

 

3

Hoàng Ngọc Du

- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã


 

4

Hoàng Thị Thế

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã


 

 

 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập