► Tìm kiếm
 

 

THÔNG TIN XÃ KHÁNH THIỆN

 

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Xã Khánh Thiện – Huyện Lục Yên

Điện thoại

02163.846.304

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ va tên

 

 

Chức vụ

 

 

Điện thoại

1

Thường trực

 

02163.846.304

2

Triệu Đức Chính

- Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã


3

 

Lương Văn Tuấn

- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

 

4

Hoàng Thái Minh

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

 

 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập