► Tìm kiếm
 

 

 

THÔNG TIN XÃ KHÁNH HÒA

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Xã Khánh Hòa – Huyện Lục Yên

Điện thoại

0216.3842.325

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ va tên

 

Chức vụ

 

Điện thoại

1

Thường trực

 

0216.3842.325

2

 

Lương Đức Cảnh

- Bí thư Đảng ủy xã


3

Hoàng Văn Đình 

- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã


4

Vũ Tô Hoàng

- Chủ tịch UBND xã


 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập