► Tìm kiếm
 

 

 

THÔNG TIN XÃ KHAI TRUNG

 

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Xã Khai Trung – Huyện Lục Yên

Điện thoại

0216.3740.235

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ va tên

 

 

Chức vụ

 

 

Điện thoại

1

Thường trực

 

02163.740.235

2

Bàn Tiến Phúc

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

 

3

Vi Văn Ngọc  - Phó Bí thư Đảng ủy xã.   

4

Hoàng Văn Câu

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

 

 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập