► Tìm kiếm
 

 

 

 

THÔNG TIN XÃ ĐỘNG QUAN

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Xã Động Quan – Huyện Lục Yên

Điện thoại

0216.3842.174

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ va tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Thường trực

 

0216.3842.174

1

Hoàng Trọng Tuyên

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND


2

Lương Công Hoan - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND


4

Hoàng Đức Toản

- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

 

       

 

>> Giá đất xã Động Quan

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập