► Tìm kiếm
 

 

 

THÔNG TIN XÃ AN LẠC

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Xã An Lạc – Huyện Lục Yên

Điện thoại

0216.3293.164

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ va tên

 

Chức vụ

 

Điện thoại

1

Thường trực

 

0216.3293.164

2

Lương Thanh Tập

 

- Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

 

3

Triệu Ngọc Hướng

 

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập