► Tìm kiếm
 

 

 

SỐ ĐIỆN THOẠI CẦN BIẾT

 

STT

TÊN CƠ QUAN

SỐ ĐIỆN THOẠI

I

HUYỆN ỦY

1

Thường trực Huyện ủy

0293 845 360

2

Ban thường vụ Huyện ủy

 

3

Ban chấp hành Đảng bộ Huyện uỷ

 

II

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1

Thường trực HĐND

0293 845 212

III

ỦY BAN NHÂN DÂN

1

Thường trực UBND

0293 845 354

IV

CÁC PHÒNG, BAN

1

Văn phòng HĐND - UBND huyện

0293.

2

Phòng kế hoạch - tài chính

0293.

3

Phòng lao động thương binh và xã hội

0293.

4

Phòng giáo dục và đào tạo

0293.

5

Phòng thanh tra

0293.

6

Phòng kinh tế

0293.

7

Phòng tư pháp

0293.

8

Phòng tài nguyên môi trường

0293.

9

Phòng văn hóa thông tin

0293.

10

Phòng y tế

0293.

11

Phòng nội vụ

0293.

12

Phòng quản lý

0293.

V

CÁC XÃ, THỊ TRẤN

1

Thị trấn Yên Thế

0293.847.007

2

Xã An Lạc

029.2293.164

3

Xã An Phú

0293.212.289

4

Xã Động Quan

029.3842.174

5

Xã Khai Trung

029.3740.235

6

Xã Khánh Hoà

029.3842.325

7

Xã Khánh Thiện

0293.846.304

8

Xã Lâm Thượng

029.3845.545

9

Xã Liễu Đô

0293.845.549

10

Xã Mai Sơn

0293.845.679

11

Xã Minh Chuẩn

029.2212.827

12

Xã Minh Tiến

0293.848.070

13

Xã Minh Xuân

0293.845.756

14

Xã Mường Lai

0293.845.123

15

Xã Phan Thanh

029.3847.607

16

Xã Phúc Lợi

029.3843.223

17

Xã Tân Lập

029.3846.305

18

Xã Tân Lĩnh

029.3740.023

19

Xã Tân Phượng

029.2463.655

20

Xã Tô Mậu

029.3740.198

21

Xã Trúc Lâu

029.3842.133

22

Xã Trung Tâm

029.3843.383

23

Xã Vĩnh Lạc

0293.846.116

24

Xã Yên Thắng

0293.845.363

VI

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, ĐOÀN THỂ

1

Uỷ ban MTTQ huyện

0293.845317

2

Liên đoàn Lao động

0293.845366

3

Hội Phụ nữ huyện

0293.845492

4

Hội Nông Dân

0293.845457

5

Hội Cựu chiến bình

0293.845254

6

Huyện Đoàn thành niên

0293.845473

7

Ban đại diện Hội người cao tuổi

0293.847013

8

Trạn Khuyến nông Lục Yên

0293.845266

9

Ban Quản lý Dự án đầu tư và Xây dựng

0293.

VII

CÁC CƠ QUAN KHÁC

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập