► Tìm kiếm
 

 PHÒNG KINH TẾ- HẠ TẦNG

 

Thông Tin Chung

Địa chỉ: Thị trấn Yên Thế - Lục Yên - Yên Bái

Điện thoại: 02163 845 214  -  Fax:

Email: phongkinhtehatang.lucyen@yenbai.gov.vn

Bộ máy tổ chức

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Đoàn Đức Trường

P. Trưởng phòng

 

 doanductruong.ly@yenbai.gov.vn

2

Đỗ Thị Thuý 

P. Trưởng phòng

 

dothithuy.ly@yenbai.gov.vn

       

Chức năng, nhiệm vụ 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập