► Tìm kiếm
 

 

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN LỤC YÊN

 

Thông Tin Chung

Địa chỉ: Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên – tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163 845 319             -           Fax: 02163 845 319

Email: phongtaichinh.lucyen@yenbai.gov.vn

 

Bộ máy tổ chức

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 

Dư Mạnh Cường

Trưởng phòng

 


2

 

Hoàng Văn Thuấn

P.Trưởng phòng

02163 509 801


3

 

Trần Nguyên Thủ

P.Trưởng phòng

 

 

 

 

 

       

Chức năng, nhiệm vụ

 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập