► Tìm kiếm
 

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN LỤC YÊN

 

Thông Tin Chung

Địa chỉ: Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên – tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163 845 213             -           Fax: 02163 845 594

Email: phonggiaoduc.lucyen@yenbai.gov.vn

Bộ máy tổ chức

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Xuân Quang

Trưởng phòng

02163 845 811

 

2

Hoàng Chí Ngàn

P.Trưởng phòng

 

 

       

Chức năng, nhiệm vụ

 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập