► Tìm kiếm
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LỤC YÊN

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 4, thị trấn Yên Thế - Lục Yên - Yên Bái

Điện thoại

02163 845 212

Fax

02163 848 128

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Ông Hoàng Hữu Độ

Chủ tịch HĐND

2

Bà Đặng Thị Kim Liên Phó Chủ tịch HĐND
     
 
 
 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập