► Tìm kiếm
 

 

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LỤC YÊN KHÓA XX,

NHIỆM KỲ 2016 - 2021

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Kim Ba

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên

2

Hứa Dũng Bôn

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Lập, huyện Lục Yên

3

Lương Đức Cảnh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã  An Lạc, huyện Lục Yên

4

Hoàng Văn Chúc

Nông dân thôn Bản Riềng, xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên

5

Hoàng Ngọc Du

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên

6

Triệu Ngọc Duyệt

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Lục Yên

7

Hoàng Văn Đình

Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Lục Yên

8

Lương Xuân Độ

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã  Tô Mậu, huyện, Lục Yên

9

Nông Thu Hà

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lục Yên

10

Triệu Quang Hải

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên

11

Vũ Thị Thu Hằng

Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lục Yên

12

Ma Thị Hoa

Phó Hiệu trường Mầm non Hoa Phượng, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên

13

Nguyễn Huy Hoàng

Giám đốc Công ty TNHH Thái Thịnh, huyện Lục Yên

14

Nguyễn Thái Hoàng

Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên

15

Thiều Thị Hồng

Công chức Địa chính nông nghiệp, xây dựng và môi trường xã Trung Tâm, huyện Lục Yên

16

Bùi Việt Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Lục Yên

17

Hà Hải Huỳnh

Phó Bí thư Huyện đoàn Lục Yên

18

Nguyễn Thu Hương

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên

19

Nguyễn Thế Kỷ

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lục Yên

20

Nguyễn Thị Lệ

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên

21

Đặng Thị Kim Liên

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lục Yên

22

Phùng Thị Loan

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên

23

Mông Ngọc Long

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Thắng, huyện Lục Yên

24

Hoàng Văn Mới

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mường Lai, huyện Lục Yên

25

An Hải Nam

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên

26

Phan Thị Ngàn

Nông dân thôn Tông Mộ, xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên

27

Lộc Văn Ngọc

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Phú, huyện Lục Yên

28

Vy Thị Nguyện

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện

29

Hoàng Thị Nhung

Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Phan Thanh, huyện Lục Yên

30

Nguyễn Chương Phát

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy

31

Hoàng Thị Phú

Nông dân thôn Tồng Táng, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên

32

Bàn Tiến Phúc

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khai Trung, huyện Lục Yên

33

Lê Thị Hoa Quả

Nông dân thôn Cẩu Vè, xã Tân Lĩnh, huyện Lục yên

34

Lương Thanh Tập

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Động Quan, huyện Lục Yên

35

Nông Đức Thẩm

Ủy viên Ban Thương vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lục Yên

36

Triệu Thị Thiện

Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Tân Phượng, huyện Lục Yên

37

Bùi Văn Thịnh

Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lục Yên

38

Nguyễn Văn Tình

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mai Sơn, huyện Lục Yên

39

Hoàng Kim Trọng

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên

40

Nông Mạnh Tường

Chủ tịch UBND xã Minh Xuân, huyện Lục Yên

 

 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập