► Tìm kiếm
 

 

VĂN PHÒNG CẤP ỦY VÀ CHÍNH QUYỀN HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Duy Hiếu

Chánh Văn Phòng

 

    2 Nguyễn Ngọc Khánh Phó Chánh Văn Phòng  

3

Đàm Thị Kim Nhung

Phó Chánh Văn Phòng

 

4

Trần Tú

Phó Chánh Văn Phòng

 

    >>Chức năng, nhiệm vụ

 

 CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ 

  

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Hữu Tuyên

Thủ trưởng Cơ quan

02163 846 407

2

Nguyễn Thị Mai Thức

Phó trưởng Cơ quan

 
3 Sầm Văn Thượng Phó trưởng Cơ quan

 

 >> Chức năng, nhiệm vụ

 

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

  

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Tiến Hưng  Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

029 3846 410

2

Phạm Quang Vinh

Phó Trưởng Ban

 

 Hà Ngọc Đông  Phó Trưởng Ban

 

 

 >> Chức năng, nhiệm vụ

 

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

  

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Hữu Tuyên

Trưởng Ban dân

0216.3846.409

2

Cù Ngọc Quý

Phó Trưởng Ban

0216.3846.409

     

 

>> Chức năng, nhiệm vụ

 

CƠ QUAN KIỂM TRA - THANH TRA 

 

 

  

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Thế Kỷ

Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra,Thủ trưởng Cơ quan kiểm tra - thanh tra 

02163 846 408

2

Nông Thanh Hà

Phó chủ nhiệm UBKT, Phó Thủ trưởng cơ quan kiểm tra - thanh tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  >> Chức năng, nhiệm vụ

 


Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập