► Tìm kiếm
 

 

CÁC BAN CỦA HĐNH HUYỆN LỤC YÊN KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

1. Ban Pháp chế

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Thế Kỷ

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thủ trưởng cơ quan Kiểm tra - Thanh tra. Trưởng ban

3

Nguyễn Thái Hoàng Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện - Ủy Viên

 

2. Ban Kinh tế - Xã hội

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Vũ Thị Thu Hằng

Phó trưởng ban

2 Nguyễn Thị Lệ Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Minh Chuẩn - Ủy viên

 

 

3.  Ban Dân tộc

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Hoàng Văn Đình

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Khánh Hòa - Trưởng ban

3 Bàn Tiến Phúc Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khai Trung - Ủy viên

 

 

 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập