► Tìm kiếm
 

 

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY KHÓA XXII

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1 Hoàng Hữu Độ Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 

 

 

2

Hoàng Kim Trọng

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ

 

3

Đinh Khắc Yên

Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

 

4

 Đặng Thị Kim Liên

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

5

Đoàn Ngọc Tuấn

Phó Chủ tịch UBND huyện


6

Nông Thu Hà Phó Chủ tịch UBND huyện

7

Nguyễn Thu Hương

Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ


8

Nguyễn Thế Kỷ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra

9

Nguyễn Hữu Tuyên Trưởng Ban dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UB MTTQ VN huyện

 

10 Trần Tiến Hưng Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm chính trị huyện

 

 

11

Bùi Việt Hùng Trưởng Công an huyện

 

12 Nguyễn Thái Hoàng

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện

 

 

13 Phạm Trung Kiên Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Thế

 

 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập