► Tìm kiếm
 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LỤC YÊN KHÓA XXII

 

1

Hoàng Hữu Độ   

Bí thư Huyện ủy 

2

Hoàng Kim Trọng

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

3

Đinh Khắc Yên

Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

4

Đặng Thị Kim Liên

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

5

Đoàn Ngọc Tuấn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

6

Nông Thu Hà

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

7

Nguyễn Thu Hương

Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ

8

Nguyễn Thế Kỷ

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra

9

Nguyễn Hữu Tuyên

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

10

Trần Tiến Hưng

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện

11

Bùi Việt Hùng

Trưởng Công an huyện

12

Nguyễn Thái Hoàng

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện

13

Phạm Trung Kiên

Bí thư Đảng ủy Thị trấn Yên Thế

14

Dư Mạnh Cường

Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

15

Hoàng Văn May

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện

16

Trần Quốc Tuấn

Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện

17

Hoàng Thị Thủy

Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện

18

Nguyễn Duy Hiếu

Chánh Văn phòng cấp ủy chính quyền huyện

19

Nguyễn Thị Hương

Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện

20

Trần Đăng Ninh

Chánh án Tòa án nhân dân huyện

21

Nguyễn Xuân Quang

Phó Trưởng Phòng Giáo dục đào tạo huyện

22

Nông Thanh Sơn

Phó Bí thư Huyện đoàn

23

Nguyễn Ngọc Sơn

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường

24

Hoàng Trung Hải

Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

25

Hoàng Thị Thanh Vân

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Lĩnh

26

Lý Đạt Lam

Bí thư Đảng ủy xã Yên Thắng

27

Nguyễn Nguyên Đúng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Minh Xuân

28

Hoàng Trung Chinh

Bí thư Đảng ủy xã Mai Sơn

29

Nông Mạnh Tường

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lâm Thượng

30

Triệu Thị Thu Nga

Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện

31

Triệu Văn Nhơn

Bí thư Đảng ủy xã Tân Phượng

32

Triệu Đức Chính

Bí thư Đảng ủy xã Khánh Thiện

33

Dương Ngọc Thạch

Bí thư Đảng ủy xã Liễu Đô

34

Lự Kim Vy

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lạc

35

Triệu Văn Huấn

Bí thư Đảng ủy xã Mường Lai

36

Lều Thị Thanh Nga

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

37

Lương Thanh Tập

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Lạc

38

Phan Thị Trung Kiên

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

39

Phùng Thị Loan

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập