Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  ► Tìm kiếm
 

Người gửi Hoàng Nam Thắng

Câu hỏi:

 •         Thực hiện công văn số 107/UBND- NV ngày 21/3/2014 của UBND huyện Lục Yên về việc báo cáo, lập hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán và xếp phụ cấp kế toán theo quy định tại Thông tư 163/2013/TTLT- BTC- BNV đơn vị chúng tôi đã hoàn thiện hồ sơ và đề nghị UBND huyện ra quyết định theo công văn nhưng đến nay thời gian đã quá 4 tháng mà không nhận được quyết định. Tôi xin hỏi UBND huyện Lục Yên còn triển khai thực hiện Công văn 107/UBND-NV ngày 21/3/2014 hay không ?

 • Câu trả lời:
     

  Về câu hỏi nêu trên UBND huyện Lục Yên trả lời như sau: 

  Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2013 của liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán của nhà nước; Công văn số 66/SNV-CBCC,VC ngày 20 tháng 2 năm 2014 của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái về việc thực hiện phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán. 

  Ngày 12/3/2014 UBND huyện Lục Yên đã ban hành Công văn số 107/UBND-NV về việc báo cáo, lập hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán và xếp phụ cấp kế toán theo quy định tại Thông tư 163/2013/TTLT-BTC-BNV, triển khai tới các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện quản lý và UBND các xã, thị trấn và giao cho phòng Nội vụ phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch huyện triển khai thực hiện. Đến tháng 7 năm 2014 UBND huyện đã ban hành các quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng và giao phụ trách kế toán theo đúng quy định. Riêng trường hợp ông Hoàng Nam Thắng, các cơ quan chuyên môn của huyện chưa nhận được hồ sơ để thẩm định trình UBND huyện xem xét quyết định.

  Ban biên tập Cổng thông tin điện tử trân trọng cảm ơn UBND huyện Lục Yên đã có ý kiến trả lời công dân.


   Các câu hỏi khác
 •        Phan Xuân Sử, giáo viên Trường TH&THCS Minh Chuẩn, huyện Lục Yên
 •        Người hỏi: Nguyễn Thị Hà, Ủy ban nhân dân xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
 •        Người hỏi: Lục Thị Hoài, thôn Thoóc Phưa, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
 •        Người hỏi: Mông Thanh Tú, tổ 16, thị trấn Yên Thế, huyên Lục Yên, Tỉnh Yên Bai
 •        Người hỏi: Vy Văn Hải, tổ 14, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
 • ĐẶT CÂU HỎI


    

  Bản đồ Huyện Lục Yên

  Thư viện Video

  Lượt truy cập