Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  ► Tìm kiếm
 

Người hỏi: Vy Văn Hải, tổ 14, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Câu hỏi:

 •         Theo Thông báo số 376/TB-UBND ngày 26/3/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên ký về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015. Tại mục 3 có ghi: Đối với Trưởng công an cấp xã phải có bằng trung cấp an ninh cơ sở trở lên. Tuy nhiên, đối với trường hợp được tuyển dụng là Trưởng công an xã Minh Tiến, huyện Lục Yên không có bằng theo qui định của thông báo mà vẫn được tuyển dụng. Vậy tôi đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét việc làm đó có đúng qui định hay không, tôi tha thiết kính mong các cơ quan có thẩm quyền xem xét, nếu không tôi sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cao hơn.

 • Câu trả lời:
     

  Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008; Nghị định 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

  Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về Công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.

  Theo nội dung đơn ông hỏi phòng Nội vụ huyện Lục Yên xin trả lời như sau:

  Tại khoản 3 Điều 10 Pháp lệnh Công an xã quy định tổ chức của Công an xã  “Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) sau khi trao đổi, thống nhất với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức Trưởng Công an xã; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó trưởng Công an xã.

  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã theo đề nghị của Trưởng Công an xã quyết định công nhận, miễn nhiệm Công an viên.”

  Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn tuyển chọn vào Công an xã: “ Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ các tiêu chuẩn dưới đây thì được xem xét, tuyển chọn vào Công an xã nơi mình cư trú:

  a) Lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự; bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trưởng Công an xã phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

  b) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ Công an xã (được cơ sở y tế cấp huyện trở lên chứng nhận);

  c) Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã phải là người đã học xong chương trình trung học phổ thông trở lên (có bằng tốt nghiệp hoặc có giấy chứng nhận đã học hết chương trình trung học phổ thông do cơ quan có thẩm quyền cấp); Công an viên phải là người đã tốt nghiệp từ trung học cơ sở trở lên;

  Đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa không có đối tượng tuyển chọn có đủ tiêu chuẩn học vấn theo quy định tại điểm này thì trình độ học vấn của Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên có thể thấp hơn nhưng cũng phải là người đã học xong chương trình tiểu học trở lên;

  d) Có khả năng thực hiện nhiệm vụ và có đơn tự nguyện tham gia Công an xã.”

  Căn cứ Điều 3, Điều 6, Điều 21 Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011; khoản 2 Điều 2;  Thông tư 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bội Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

  Với các quy định trên áp dụng vào trường hợp cụ thể theo như đơn ông hỏi. Trưởng Công an xã Minh tiến khi tuyển dụng (bổ sung) công chức sau Đại hội Đảng bộ xã Minh Tiến. Đồng chí Trưởng Công an xã được Hội đồng nhân dân xã bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND xã, do vậy khuyết chức danh Trưởng Công an xã, để đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự và đảm bảo an toàn xã hội tại địa bàn xã Minh Tiến (xã Minh Tiến là một xã vùng sâu, địa hình chia cắt phức tạp và có 6 thôn đặc biệt khó khăn), Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Tiến đã có Tờ trình về nhân sự và được Công an huyện nhất trí đề nghị Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm. Về tiêu chuẩn, Trưởng Công an xã Minh Tiến đã tốt nghiệp Đại học, trình độ học vấn 12/12, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung cấp lí luận chính trị - hành chính, tin học chứng chỉ B, có thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng Công an thị trấn Yên thế là 11 năm 8 tháng; có thời gian làm việc tại phòng Tư pháp huyện là 4 năm 4 tháng (trong thời gian giữ các chức vụ trên luôn hoàn thành nhiệm vụ và không bị kỷ luật); Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ công an xã do Công an tỉnh Yên Bái cấp năm 2000 và năm 2003 và sau khi được tuyển dụng, bổ nhiệm trưởng Công an xã Minh tiến đã hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ Công an xã do Công an tỉnh tổ chức tháng 11/2015.

  Đối chiếu với tiêu chuẩn quy định tại Pháp lệnh công an xã và Nghị định 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã thì việc tuyển chọn công an xã phù hợp với các điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với các chức danh này (khoản 2, Điều 2, Thông tư 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ)    

  Ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Lục Yên trân trọng cảm ơn Phòng Nội vụ huyện Lục Yên đã có ý kiến trả lời công dân.

   


   Các câu hỏi khác
 •        Phan Xuân Sử, giáo viên Trường TH&THCS Minh Chuẩn, huyện Lục Yên
 •        Người hỏi: Nguyễn Thị Hà, Ủy ban nhân dân xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
 •        Người hỏi: Lục Thị Hoài, thôn Thoóc Phưa, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
 •        Người hỏi: Mông Thanh Tú, tổ 16, thị trấn Yên Thế, huyên Lục Yên, Tỉnh Yên Bai
 •        Người hỏi: Vy Văn Hải, tổ 14, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
 • ĐẶT CÂU HỎI


    

  Bản đồ Huyện Lục Yên

  Thư viện Video

  Lượt truy cập